Algemene consumentenvoorwaarden en reglementen VBO

Via onderstaande link kunt u onze consumentenvoorwaarden opvragen: 

 

https://hayweb.blob.core.windows.net/public/wg2hy4/1/vbo-algemene-voorwaarden-consumenten.pdf